V A B I L OČlane Moto kluba Lindau - Lendava ter vaše družinske člane vabim na redno letno skupščino, ki bo  v soboto; 23. februarja 2019 ob 19.00 uri v lovskem domu v Dolgi vasi .


Predlagan je naslednji dnevni red:

1. Pozdravni nagovor predsednika in otvoritev skupščine
2. Izvolitev organov skupščine
- delovno predsedstvo – predsednik in dva člana
- zapisnikar
- overovatelja zapisnika – dva člana
- verifikacijska komisija  – dva člana
3. Poročila in razprava po poročilih
- poročilo predsednika o delu kluba
- finančno poročilo
- poročilo nadzornega odbora
- poročilo disciplinske komisije
- razprava po poročilih
4. Predlogi in volitve članov UO
- izvolitev podpredsednika kluba
- izvolitev člana UO ( zastopnik sekcije v UO )
5. Predlog programa dela kluba in finančni načrt za leto 2019
6. Določitev članarine za 2019 in rok plačila članarine
7. Izvolitev novega člana kluba – podana 1 pristopna izjava (Robert Gostan)
8. Podelitev priznanj
9. Razno

Po končanem uradnem delu skupščine sledi druženje .


Večerja : bograč – kuhajo ga mojstri bograča, ter odojek.


Lendava : 25.01.2019                     Predsednik MKLLL : Željko Voščun